กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประกาศการผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาคนใดที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันทหาร

ให้ติดต่อขอรับใบคำร้องได้ที่กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศผลการพิจารณานักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

**********รายเก่า**********

หมายเหตุ

1.  นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศ ให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลาราชการ

2.  นักศึกษาที่ชั่วโมงจิตอาสาไม่ครบ ให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลาราชการ

3.  สำหรับวันทำสัญญาจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 25