19 Apr 2018     ประกาศรายชื่อ ที่นั่งสอบ สำหรับผู้สอบวัดความรู้พื้นฐาน 5 วิชา รอบที่ 2 โควตา
 
01 Apr 2018     ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
 
23 Mar 2018     ขอเชิญร่วมสัมมนา การป้องกันและปราบปรามการฟองเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 
12 Mar 2018     ขอเชิญร่วมงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์”
 
06 Mar 2018     ขอเชิญร่วมโครงการวันวิชาการศึกษาทั่วไป GE DAY โครงการ "พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน" ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
 
06 Mar 2018     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
 
22 Feb 2018     กิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561