ข่าวเด่น มรส.

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ อบรมครู ตชด. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในยุค 4.0 17 Jun 2018 630
2 มรส.พร้อมจัดประเพณีกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ 2561 รับน้องสร้างสรรค์อย่างมีวัฒนธรรมมุ่งผลิตบัณฑิตชั้นเยี่ยม 14 Jun 2018 760
3 นิติ มรส.MOU สหรัฐฯ เน้นสานสัมพันธ์ร่วมเเลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ 13 Jun 2018 284
4 ครุศาสตร์ มรส.ผนึกกำลัง รร.เครื่อข่าย ช่วยลดขยะในชุมชน หนุน นร.ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์แก้ปัญหาขยะในประเทศ 13 Jun 2018 362
5 คณะพยาบาลฯ มรส.ผลิตพี่เลี้ยงเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จัดพิธีรับวุฒิบัตรหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง 12 Jun 2018 497
6 มรส.ลงพื้นที่สร้างความรู้การพึ่งตนเองในภาวะเหตุฉุกเฉิน เสริมทักษะพื้นฐานการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเล 11 Jun 2018 490
7 นศ. ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับรางวัลความประพฤติดี ตอกย้ำแนวคิดผลิตบัณฑิตต้นแบบ สร้างปัญญา ศรัทธาความดี 09 Jun 2018 123
8 สำนักส่งเสริมฯ ระดมแนวคิดหนุนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มรส. เสริมศักยภาพ กลยุทธ์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร 08 Jun 2018 552
9 นศ.ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ รับรางวัลประกวดวาดภาพระดับประเทศ จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 07 Jun 2018 1171
10 ครุฯ มรส.ระดมความคิดจัดระบบการเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เน้นดึงศักยภาพผู้สอนออกมาถ่ายทอดให้ นศ.ได้อย่างมีคุณภาพ 07 Jun 2018 313
11 มรส.เปิดบ้านรับ มรน.ดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูยุค 4.0 06 Jun 2018 208
12 นิเทศฯ มรส.หนุนทักษะวิชาชีพส่ง นศ.เข้าประกวดหนั้งสั้น "ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย"  03 Jun 2018 663
13 มรส.เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภาพใน เสริมทักษะพัฒนางานด้านการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. 01 Jun 2018 455
14 มรส.โชว์3ผลงาน“ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม” ปี 2561 ปั่นศิลปินรุ่นใหม่ หนุนทักษะระบบคิดสร้างสรรค์ 31 May 2018 644
15 มรส.เดินหน้าพัฒนาบุคลากรเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างทักษะการปฏิบัติงานและให้บริการที่เป็นเลิศ 30 May 2018 466
16 มรส.เดินหน้าพัฒนาชุมชนสร้างต้นทุนทางปัญญา หนุนระบบพี่เลี้ยงเกษตรกรยุคใหม่พึ่งพาตนเอง 27 May 2018 799
17 มรส.จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ พุทธทาสศึกษา สืบสานปณิธานธรรม112ปี“คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง” 25 May 2018 548
18 มรส.เป็นเจ้าภาพเปิดเวทีเสนอผลงานวิจัย10 เรื่อง 10 ประเทศ ร่วมถกชี้ทิศทางสถานการณ์ความก้าวหน้าด้านภาษาในอาเซียน 25 May 2018 476
19 มรส.มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างความก้าวหน้าในสายงาน เดินหน้าผลิตบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 24 May 2018 473
20 มรส.ปลื้ม นศ.นิเทศฯผ่านเข้ารอบประกวดหนังเวทีระดับประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จหลักสูตร พร้อมดันเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ 24 May 2018 574
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 24