Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
161 หอสมุดกลาง ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บ และการให้บริการ ต้อนรับเปิดภาคเรียน 1/2557 12 Jul 2014 1840
162 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรวิชาชีพบรรณารักษ์กับกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดฯ 12 Jul 2014 1544
163 รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ : แพลตฟอร์มแอนดรอย์" 03 Jul 2014 1996
164 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 02 Jul 2014 1783
165 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 19 Jun 2014 10061
166 ศูนย์ภาษางดให้บริการการใช้งานโปรแกรมฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง “โปรแกรม Speexx” 10 Jun 2014 3097
167 ขอเชิญผู้สนใจเข่าร่วมกิจกรรมเดินบาตรและฟังธรรมเวทีสากัจฉา 30 May 2014 1351
168 กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 /2557 29 May 2014 9008
169 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแจ้งเลื่อนการอบรมอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ 23 May 2014 3384
170 ประกาศการหยุดการเรียนการสอนและการปิดทำการ ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 9/2557 23 May 2014 8158
171 กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 22 May 2014 12136
172 ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาด้านการสอนภาษาอังกฤษ " How to prepare our students to be ready for AEC" 22 May 2014 3059
173 วันล้ออายุท่านอาจารย์พุทธทาส 108ปี ชาตกาล 27 พฤษภาคม 2557 20 May 2014 1496
174 ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกรีฑาฯ ที่คว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 14 May 2014 2739
175 สำนักวิทยบริการฯ กำหนดให้มีการใช้งานระบบยืนยันตัวตนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 57 เป็นต้นไป 26 Apr 2014 4904
176 สพธอ. เชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ พร้อมลุ้นรับ iPhone 5s 32 GB และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย 26 Apr 2014 2409
177 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบ TOEIC 21 Apr 2014 6903
178 เรียนผู้ใข้งานระบบ เรื่องการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ 04 Apr 2014 3969
179 สาขาวิชาชีววิทยา ขอเชิญนักเรียนระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมโครงการ SRU Bio Summer Camp 2014 31 Mar 2014 1752
180 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 25 Mar 2014 14379
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 18