Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
421 มรส.จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๗ “การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 21 Nov 2011 1969
422 นักศึกษา-บุคลากร มรส. ยกทีมกู้ภัยน้ำท่วม ยกเป็นบทเรียนจิตอาสาอันทรงคุณค่า 21 Nov 2011 1965
423 มรส.ร่วมสร้าง ‘สมัชชาการศึกษาสุราษฎร์ฯ’ ดึงทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาชาวใต้ 09 Nov 2011 2130
424 สภานักศึกษามรส.จัดโครงการสภานักศึกษาสัมพันธ์ ร่วมอนุรักษ์และดูแลต้นน้ำพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 04 Nov 2011 2200
425 นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ช่วยกันทำความสะอาดมหาวิทยาลัยหลังรับปริญญา 02 Nov 2011 9375
426 มรส.กำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 2554 เป็นวัน Big Cleaning Day 30 Oct 2011 3340
427 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 28 Oct 2011 6966
428 ชาวปักษ์ใต้รวมใจตั้ง ‘ครัวชาวใต้’ ๓๐ จุด ช่วยชาวกรุง ตั้ง มรส. เป็นศูนย์ประสานงานระดมความช่วยเหลือทุกรูปแบบ 28 Oct 2011 5121
429 ถวายนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พระองค์ภา พระกรณียกิจประจักษ์ต่อสายตาประชาคมโลก 19 Oct 2011 4167
430 มรส.ระดมไอเดียสื่อมวลชน-ผู้ประกอบการ ปรับหลักสูตรนิเทศศาสตร์รับยุคดิจิตอล 18 Oct 2011 3035
431 การประชุมวิชาการ CIT วันที่ 25 - 27 มกราคม 2554 17 Oct 2011 2184
432 มรส. จัดเวทีเสวนา “สำรวจความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 15 Oct 2011 2210
433 โครงการจัดการความรู้ทำแผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพของ สำนักงานอธิการบดีกับการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ.2554 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จ.กระบี่ 15 Oct 2011 1630
434 มรส.จับมืออียิปต์ผุดเวทีวิจัยนานาชาติ ประชันงานวิจัยทั่วโลก-ตอบโจทย์ท่องเที่ยวแนวใหม่ 14 Oct 2011 1934
435 ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่2/2554 วันที่ 14 ตุลาคม 2554 13 Oct 2011 2086
436 ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ประชุมครั้งที่ 2/2554 12 Oct 2011 1807
437 นักศึกษา กศ.บท. มรส. จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 05 Oct 2011 2077
438 มรส.ตั้งกรรมการตรวจกิจการฯ ภาคส่วน น.ศ. หวังดึงมีส่วนร่วมในกิจการมหาวิทยาลัย 01 Oct 2011 1722
439 นศ.มรส ร่วมลงนามถวายพระพรผ่านทางนายนิพนธ์ เอี่ยมสอาด และนางสาวลำใย สท้านเสียง ซึ่งเป็นคนไข้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 28 Sep 2011 2154
440 มรส. ดัน ๓ หลักสูตรดังโกอินเตอร์รับอาเซียน ธุรกิจการบิน-เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-พยาบาลศาสตร์ตอบโจทย์ความต้องการตั้งแต่ ท้องถิ่นยันระดับโลก 28 Sep 2011 1700
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 Next > End >>
Page 22 of 25