มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)


รับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/round3.php

  • ระบบเปิด วันที่ 9 พ.ค. เวลา 10.00 น.
  • ระบบปิด วันที่ 14 พ.ค. เวลา 23.59 น.

ขั้นตอนการสมัคร

  • ลงทะเบียน
  • สมัครเลือกคณะ/สาขา
  • อัปโหลดเอกสาร
  • พิมพ์ใบสมัคร

ชำระเงินค่าสมัคร

  • สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ตามเวลาทำการของแต่ละแห่ง ยกเว้นเคาน์เตอร์เซอร์วิสชำระภายในเวลา 23.59 น.

สาขาที่เปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารการสมัครได้ที่ : http://admission.sru.ac.th/tcas/ หรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 077913357 หรือ 077913333 ต่อ *3911