ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยัน เพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประมวลผลและขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้สามารถรับรหัสผ่านสำหรับยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เพื่อรายงานเป็นนักศึกษาในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ [PDF File]