งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครผู้มีจิตอาสา สอนการเขียน การอ่าน ภาษาไทยเบื้องต้นให้กับน้อง ๆ ชาวพม่า ณ ศูนย์การเรียนรู้สำหรับชาวพม่า (วัดโพธิ์หวาย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น โทร. 077913324 ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ โทร. 0816938061 คุณอรุณ หนูขาว 0814114189