กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2561 จัดการเเข่งขัน วอลเลย์บอล "เฟชรชี่สัมพันธ์" ครั้งที่6 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. 2561 - 1 ส.ค. 2561 ณ ยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ทางกองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชาวคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่เเละนัศึกษา ร่วมชมการเเข่งขัน เเละให้กำลังใจกับนักกีฬาจากทุกคณะ


altaltalt