alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาเรื่อง “เด็ก Gen Z พูดอย่างไรให้เข้าใจ สื่อสารอย่างไรให้รู้เรื่อง“ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบกับ 3 วิทยากรขื่อดัง ได้แก่

  • คุณภัทราพร สังข์พวงทอง Executive producer และผู้ดำเนินรายการกบนอกกะลา
  • คุณแก้วตา ปริศวงศ์ Executive producerและคนเดินเรื่องรายการคนค้นคน
  • คุณพีระพงศ์ ตริยเจริญ นักวิชาการ ทปอ.

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์ มรส. 077-913333 จัดงานโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี