alt

หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถา หัวข้อเรื่อง "นักปราชญ์ภาคใต้" โดย ศ.ชวน เพชรแก้ว วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/สำรองจองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 077-913336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804
หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ