ด้วยสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจในการประมูลเช่าเหมาพื้นที่ส่วนกลาง โดยไม่รวมพื้นที่ภายในคณะต่าง ๆ เพื่อการจำหน่วยสินค้า ดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวันฝึกซ้อม ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจำหน่วยสินค้า ดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวันฝึกซ้อม ประจำปี 2561 [PDF File]
ใบเสนอราคา [PDF File]