SRU Sharing 2019 “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม SRU Sharing 2019 “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ” ในวันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ และโรงยิมเนเซียมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมภาคเช้า

  • เวลา 08.00 น. ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ หน้าหอประชุมวชิราลงกรณ
  • เวลา 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าหอประชุม
  • เวลา 09.00 น. เริ่มกิจกรรมในหอประชุม ประธานประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใสฯ มอบรางวัลผู้บริหาร บุคลากร สาขาวิชาดีเด่น จับฉลากรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่อยู่ในหอประชุม)
  • เวลา 10.30 น. เสร็จกิจกรรม รับอาหารพร้อมน้ำดื่ม

กิจกรรมภาคบ่าย

  • เวลา 12.00 น. ตั้งขบวนพาเหรดหลังสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
  • เวลา 13.00 น. เคลื่อนขบวนพาเหรดจากหลังสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ไปยังโรงยิมเนเซียมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เวลา 14.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา SRU Sharing โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี

กิจกรรมภาคค่ำ

  • เวลา 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าหอประชุม
  • เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงาน / การแสดงของมหาวิทยาลัยฯ - คณะสีต่างๆ / มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ / จับฉลากของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ(สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่อยู่ในห้องประชุม) / กิจกรรมสังสรรค์ร้องเพลง - รำวงเวียนครก
  • เวลา 22.00 น. เสร็จกิจกรรม
alt alt
alt alt