คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

พบกับนิทรรศการทางวิชาการ

  • นิทรรศการของคณะและสาขาวิชา
  • นิทรรศการคลินิคเทคโนโลยี
  • นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
  • โครงงานวิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์
  • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / การแสดงทางวิทยาศาสตร์
  • การแข่งขันนกกรงหัวจุก / การแข่งจรวดขวดน้ำ
  • และการแข่งขันอีกมากมาย
สมัครเข้าร่วมและติดต่อสอบถามได้ที่ http://scienceweek.sru.ac.th โทรศัพท์ 077913366