สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญ ร่วมงาน มหกรรมอาหารริมทางสร้างสรรค์ STREET FOOD INNOVATIONS วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 

1. กิจกรรมจัดแสดง ออกร้าน และจำหน่าย อาหารริมทางแนวใหม่ ของนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจอาหาร กว่า 15 ร้าน

2. กิจกรรมการแข่งขันอาหาร ประเภททีม 2 คน (อาหารริมทางสร้างสรรค์ STREET FOOD INNOVATIONS) ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้ทุกคน ประกวดการแข่งขันการทำอาหาร นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ทุกสาขา ทุกคณะ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 090-982-9898 อ.พีท