ขอเชิญร่วมบรรยาย "พิชิต TOECI 550 คะแนน" โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมบรรยายพิเศษ พิชิต TOEIC 550 คะแนน กลยุทธ์และเทคนิคการสอบ TOEIC วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 (LAB2) เวลา 09.00-16.00 น.

สมัครฟรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันภาษา 077913337 หรือ 0818917774