alt


คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมฟัง BUSINESS TALK โดย คุณตัน ภาสกรนที หัวข้อ "จาก 0 ถึ่ง 1 หมื่นล้าน ธุรกิจสร้างสรรค์แบบ ตัน อิชิตัน" ในงานครบรอบ 31 ปี คณะวิทยาการจัดการ วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 098 5432644 และ 077 913369

กำหนดการงานครบรอบ 31 ปี วจก. วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2559 ณ บริเวณลานด้านหน้าคณะวิทยาการจัดการ ศาลาประสานใจ และหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีกำหนดการดังนี้

  • 07.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานหน้าคณะวิทยาการจัดการ
  • 09.00 น. พิธีเปิดสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาประสานใจ
  • 09.00-12.00 น. แข่งขันแผนธุรกิจ "MSc Business Plan Award 2016"
  • 13.00-13.30 น. พิธีฉลองครบรอบ 31 ปี วจก. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนกุล อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงาน พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์ให้สังคม และพิธีมอบทุนการศึกษาสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
  • 13.30-16.00 น. Business Talk เรื่อง "จากศูนย์ถึงหมื่นล้าน ธุรกิจสร้างสรรค์ แบบ ตัน อิชิตัน" โดย คุณตัน ภาสกรนที
  • 16.00 น. ถ่ายรูปร่วมกัน/ปิดงาน