หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ห้องสมุดมนุษย์ Human Library บรรยายพิเศษ โดย พี่จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง เวลา 13.00 น. ในวันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559 ณ หอสมุดกลาง ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1และพบกับหนังสือมีชีวิต (Living Book) 5 เล่มได้ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00น. หนังสือมีชีวิต (Living Book)

  1. 10 ข้อคิดพิชิต TOEIC โดย อาจารย์สมสิรี มนัส
  2. เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ โดย นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร
  3. ทำผมเองง่ายๆเสริมบุคลิกภาพ โดย นางสาวสุภาวรรณ บุญเลี้ยง
  4. การจับจีบผ้าปูโต๊ะสำหรับงานพิธีการ โดย นางสาวมณฑาทิพย์ พัฒนสิงห์
  5. การเล่นกีตาร์เบื้องต้น โดย นายชญณัฐ วัฒนกุล (นักศึกษาติดดาว)