alt

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมบรรยายพิเศษ พิชิต TOEIC 550 คะแนน กลยุทธ์และเทคนิคในการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 23-24 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (LAB 2) ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

สมัครฟรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 เมษายน 2559 ณ สำนักงานสถาบันภาษา สอบถามเพิ่มเติม โทร.077 913337 และ 081 8917774