alt

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.30 น.
ขอเชิญบุคลากร / เจ้าหน้าที่ / นักศึกษา ร่วมพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โดยนักศึกษาให้ไปพร้อมกันที่คณะ ในเวลา 17.00 น. แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา กางเกง / กระโปรงสีดำ เนคไทสีดำ ให้นำเทียนสีขาวไปคนละเล่ม
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์
"รวมพลังชาว มรส. ให้สมกับคำว่า คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"