alt

ประกาศหอสมุดกลาง ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เนื่องจากจะดำเนินการขนย้าย วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อให้บริการ ณ หอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ (หอสมุดใหม่ อยู่ใกล้หอพักนักศึกษาและโรงอาหารใหม่นะคะ) และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 11 มกราคม 2560


*ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กำหนดส่งคืนวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ อาคารหอสมุดใหม่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0-7791-3336 หรือหมายเลขภายใน 5801, 5803 และ 5804
Facebook : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี