alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ (ใหม่) 1 คน 1 เล่ม แบ่งปันโอกาส แบ่งปันความรู้ ให้กับผู้ต้องขังหลังกำแพง ร่วมทำความดีตามรอยพ่อ 1 ในโครงการ 9 ความดี ทำดีเพื่อพ่อ บริจาคหนังสือได้ที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 081 797 8884 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ธันวาคม 2559