ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่าเพื่อพ่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ในโครงการ 9 ความดีทำดีเพื่อพ่อ