alt


ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการ Language Centre’s Day: เปิดบ้าน ศูนย์ภาษา’60. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นแนวทางการดำเนินโครงการของศูนย์ภาษา รวมถึงการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เช่น Singing Contest, Speech และกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครู และนักเรียนในท้องถิ่น พิเศษ พบกับ “อลิส ทอย” ดารานักแสดง ที่จะร่วมสร้างความบันเทิงควบคู่ไปกับความรู้ด้านภาษา และแรงบันดาลใจในการศึกษาอีกด้วย แล้วมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ


กำหนดการ Language Centre’s Day 2017: เปิดบ้าน ศูนย์ภาษา ‘60 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

กำหนดการ


08.30 – 09.00 พิธีเปิด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี  ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา ชั้น 4
09.00 – 10.30 ร่วมรับฟังบรรยายการศึกษาต่อต่างประเทศ และแนะนำการสอบ IELTS โดยคุณชานนท์ จันทวัฒนะ Managing Director สถาบันการทดสอบมาตรฐาน IDP หาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา ชั้น 4
10.30 – 12.00 แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ Language Learning in 21st Century ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา ชั้น 4
13.00 – 15.00 รับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “เปิดโลกภาษา กับอลิส ทอย” ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา ชั้น 4
15.00 – 18.00 แข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ณ เวทีด้านข้างหอสมุด

* ร่วมชมนิทรรศการ From Then to Tomorrow: ศูนย์ภาษา จากเมื่อวานถึงพรุ่งนี้ ชมการแข่งขันทักษะ และกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมาย

ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ (หอสมุดใหม่)

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์. 077 – 913337 , 081 – 891 – 7774
โทรสาร. 077 – 913 – 337
อีเมล์. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Website: http://li.sru.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/SRULanguageInstitute/