alt

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (รอบรับสมัครเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 ขอประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัครวัน/เดือนปี
สมัครผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ http://regis.sru.ac.th/sru_admission60/
11 เมษายน 2560
สอบสัมภาษณ์ ตามห้องสอบในระบบที่แจ้ง
18 เมษายน 2560
ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา1 พฤษภาคม 2560


ตรวจสอบรายชื่อ

ปรับปรุงข้อมูล 19 เมษายน 2560