alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นและกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เชิญชวนจิตอาสาและผู้สนใจ ร่วมทำ "ดอกไม้จันทน์ (ดอกรารารัตน์)" เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม 2560 นี้ ซึ่งถือเป็นการแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย

การทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ในการเป็นวิทยาการอบรม ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับผู้สนใจได้เข้ามาเรียนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ฟรี..!! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 077 913324

หมายเหตุ


  • วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำดอกไม้จันทน์ณ ห้องเรียนรู้ 2 ศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
  • วันที่ 3-4 กรกฏาคม 2560 อบรม ณ ห้องเรียนรู้ 2 ศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
  • วันที่ 5 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรม ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี