ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔