ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ "


08.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป
08.30 น. ร่วมพิธีทำบุญวันราชภัฏและเปิด อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)
10.00 น. บรรยายพิเศษ วันราชภัฏและประกาศสัตยาบันความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายสื่อสารองค์กร_มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี