***ขอเชิญชวนนักวิจัย นักศึกษา ร่วมส่งผลงานวิชาการ***

alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดการประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 10-14 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี กำหนดการส่งผลงานวิชาการ (บทคัดย่อ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 -31 มีนาคม 2561

- ส่งผลงานฉบับเต็ม(เฉพาะผู้สนใจ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มีนาคม 2561

- ประกาศผลการพิจารณา 20 เมษายน 2561

- ลงทะเบียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bioconference.org/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 644-8150 ต่อ 81844


ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี