หน่วยพัฒนาครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัคร คูปองครู 2561 จำนวน 7 หลักสูตร

หน่วยพัฒนาครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "คูปองครู 2561" ในโครงการพัฒนาครูครบวงจร

โดยข้าราชการครูที่สนใจสามารถแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ (Booking) ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ http://training.obec.go.th หรือ ผ่าน Application ในระบบ iOS และ Android ชื่อ Training Obec จำนวน 7 หลักสูตร รับสมัครหลักสูตรละ 150 คน โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสมัคร ได้ที่ http://edu.sru.ac.th/teacher-development-unit-faculty-of-education
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาจารย์ ดร.อัญชลี แสงอาวุธ โทร 088-760-2931