คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) จบแล้ว บรรจุทันที โดยมีอัตรา 72 อัตรา ดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 25 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 17 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา 9 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 8 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 7 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 อัตรา
 • หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • ประกาศรับสมัครสอบ ตั้งแต่ 19 พ.ค. - 25 พ.ค. 61
 • ชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่ 19 พ.ค. - 26 พ.ค. 61
 • พิมพ์ใบสมัคร หลังจากชำระเงินค่าสมัครฯเสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่ 19 พ.ค. - 26 พ.ค. 61
 • ส่งเอกสารการสมัครสอบ มายัง สกอ. ตั้งแต่ 19 พ.ค. - 26 พ.ค. 61
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 8 มิ.ย. 61

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร [PDF File]

เว็บไซต์สำหรับสมัคร https://muakru.thaijobjob.com/