แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ราคากลางงานจัดซื้อโต๊ะสนาม จำนวน ๓๐ ตัว
Tuesday, 18 July 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ