SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องฝึกทักษะทางภาษาระบบมัลติมีเดีย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑๐/๒๕๖๐
Monday, 24 July 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
   ประกาศประกวดราคางานเช่าวงจรสื่อสารและการบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ ระบบ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
   ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน เป็นระยะเวลา ๕ วัน สังกัดคณะครุศาสตร์
   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างต่อเติมหลังคาหน้าอาคารปฏิบัติการเรียนรวมและเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ