SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จอทัชสกรีน พร้อมคีย์บอร์ดและเมาส์ จำนวน ๒๔ ชุด
Wednesday, 08 November 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
   ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ
   ประกาศการประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำหรับห้องเรียน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 600 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงที่พักขยะรอขนทิ้ง(ที่พักชั่วคราว)บริเวณด้านทางขึ้นศูนย์บูรณาการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่พักขยะรอขนทิ้ง(ที่พักชั่วคราว)บริเวณด้านทางขึ้นศูนย์บูรณาการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง