คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 5474 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  3 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบฝ่ายพัสดุ
  2 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์ไวนิลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  2 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  2 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง การซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาด จำนวน 1 รายการPeerapat Prompan
  1 พ.ย. 2560ประกาศร่างประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  1 พ.ย. 2560ราคากลาง งานเช่าฐานข้อมูลสารสนเทศการพยาบาล จำนวน 1 รายการPeerapat Prompan
  1 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างทำความสะอาดและปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศภายในหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  1 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างทำความสะอาดพรมและผ้าม่านภายในหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  31 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  31 ต.ค. 2560ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  31 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑ งานฝ่ายพัสดุ
  30 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศห้องวิเคราะห์โลหะหนัก (ห้องAA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงNatpapat Suwannarat
  30 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  30 ต.ค. 2560ประกาศราคางานจัดซื้อพรม พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  30 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  30 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 5 รายการฝ่ายพัสดุ
  30 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งดอกไม้ประดับ บริเวณป้ายคณะ เกาะกลาง เส้นทางเสด็จ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  30 ต.ค. 2560ราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  29 ต.ค. 2560ราคากลาง งานจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง จำนวน 1 รายการ หอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีPeerapat Prompan
  27 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องประชุมและห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2560ราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์มติชน จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2560ราคากลางงานเช่าแผงกั้นสำหรับห้องพักและและห้องทำงานใต้หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2560ราคากลางงานเช่าระบบกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2560ราคากลางการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีPeerapat Prompan
  25 ต.ค. 2560งานจ้างซ่อมแซมห้องประชุมและห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งานฝ่ายพัสดุ
  25 ต.ค. 2560งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งานฝ่ายพัสดุ
  25 ต.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นเด็กสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) พร้อมเครื่องจำลองการเต้นของหัวใจ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  25 ต.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กทารกขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  25 ต.ค. 2560ราคากลางเช่าจอ LED Full Color Display งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 จำนวน 1 งานPeerapat Prompan
กำลังแสดงหน้าที่ 141 จากทั้งหมด 183 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183   หน้าถัดไป>>