SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1300 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  31 พ.ค. 2559ราคากลางงานจ้างปรับเปลี่ยนสภาพรถตู้เป็นรถโดยสารสำหรับให้บริการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ
  31 พ.ค. 2559สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน ๒๐ ชุด เลขที่ ๑๔/๒๕๕๙
  31 พ.ค. 2559สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน ๑ ระบบ เลขที่ ๑๓/๒๕๕๙
  30 พ.ค. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเก้าอี้แลคเชอร์ จำนวน ๙๐๐ ตัว
  30 พ.ค. 2559ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่าชุดข้อสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ จำนวน 3,200 ชุด
  27 พ.ค. 2559ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2559
  27 พ.ค. 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม จำนวน ๗ รายการ ฉบับปรับปรุงที่ผ่านการวิจารณ์ (๒๗ พ.ค.-๒ มิ.ย. ๒๕๕๙)
  23 พ.ค. 2559ขอให้เสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ตามหนังสือที่ ศธ0561/ว1081 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
  23 พ.ค. 2559ขอให้เสนอราคางานจัดซื้อโครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง พร้อมการติดตั้ง จำนวน 8 ห้อง ตามหนังสือที่ ศธ0561/ว1082 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
  23 พ.ค. 2559สอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เลขที่ 12/2559
  18 พ.ค. 2559ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  16 พ.ค. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
  16 พ.ค. 2559สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการข้อมูลนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ (Student Union) ขนาด 112 ตารางเมตร เลขที่ 11/2559
  12 พ.ค. 2559ประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคา (e-bidding) งานจัดซื้อเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม จำนวน 7 รายการ
  11 พ.ค. 2559จ้างออกแบบออกแบบอาคารแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
  11 พ.ค. 2559ขอให้เสนอราคางานจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับผู้สอน จำนวน 20 ชุด ตามหนังสือที่ ศธ0561/ว0991
  11 พ.ค. 2559.
  10 พ.ค. 2559สอบราคาเช่าชุดข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 3,200 ชุด เลขที่ 10/2559
  4 พ.ค. 2559สอบราคาซื้อเก้าอี้แลคเชอร์ จำนวน 900 ตัว เลขที่ 9/2559
  4 พ.ค. 2559ขอให้เสนอราคางานจัดซื้อหูฟังพร้อมไมโครโฟน จำนวน 90 ชุด ตามหนังสือที่ ศธ 0561/ว0973 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
  4 พ.ค. 2559ขอให้เสนอราคางานจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 20 ชุด ตามหนังสือที่ ศธ0561/ว0976 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
  2 พ.ค. 2559ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคบริเวณศูนย์อาหารและหอพักนักศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2559
  25 เม.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดสระแก้มลิง ๒ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย (ฝั่งขาออก) จำนวน ๑ รายการ
  25 เม.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในที่พักบุคลากร จำนวน 1 รายการ
  25 เม.ย. 2559ขอให้เสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์เราเตอร์ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ตามหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ที่ ศธ0561/ว0909
  21 เม.ย. 2559สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๘ เครื่อง พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๘/๒๕๕๙
  20 เม.ย. 2559ประกาศร่างขอบเขตของงานงานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคบริเวณศูนย์อาหารและหอพักนักศึกษา
  5 เม.ย. 2559สอบราคางานจ้างขุดสระแก้มลิง 2 บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย (ฝั่งขาออก) จำนวน 1 รายการ เลขที่ 7/2559
  5 เม.ย. 2559สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในที่พักบุคลากร จำนวน 1 รายการ เลขที่ 6/2559
  4 เม.ย. 2559ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในที่พักบุคลากร จำนวน 1 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 17 จากทั้งหมด 44 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44   หน้าถัดไป>>