SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1300 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  4 เม.ย. 2559ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง เลขที่ 4/2559
  23 มี.ค. 2559สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในที่พักบุคลากร จำนวน 1 รายการ
  23 มี.ค. 2559เชิญชวนเสนองานออกแบบ เขียนแบบแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี
  21 มี.ค. 2559ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เลขที่ 4/2559
  21 มี.ค. 2559ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เลขที่ 3/2559
  21 มี.ค. 2559ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เลขที่ 2/2559
  14 มี.ค. 2559สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง เลขที่ 4/2559
  10 มี.ค. 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 มี.ค. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 รายการ
  15 ก.พ. 2559สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรีพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 ชุด เลขที่ 3/2559
  12 ก.พ. 2559สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 รายการ
  9 ก.พ. 2559ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 ก.พ. 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) จ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 หลัง
  26 ม.ค. 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 ม.ค. 2559ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เลขที่ 1/2559
  13 ม.ค. 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ 27 เครื่อง
  7 ม.ค. 2559สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ เลขที่ 1/2559
  17 ธ.ค. 2558ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 ธ.ค. 2558ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  4 ธ.ค. 2558ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 ธ.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 27 เครื่อง
  3 ธ.ค. 2558ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ เลขที่ 86/2558
  2 ธ.ค. 2558ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 พ.ย. 2558ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง เช่าร้านเพื่อจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหาร SRU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  19 พ.ย. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเพาะชำ จำนวน 1 รายการ
  17 พ.ย. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ
  14 พ.ย. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 1 รายการ
  14 พ.ย. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 พรรษา จำนวน 1 รายการ
  14 พ.ย. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จำนวน 1 รายการ
  12 พ.ย. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมกลางแจ้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 18 จากทั้งหมด 44 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44   หน้าถัดไป>>