SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1300 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  3 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ
  2 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์ไวนิลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ
  2 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง การซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ
  1 พ.ย. 2560ประกาศร่างประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 พ.ย. 2560ราคากลาง งานเช่าฐานข้อมูลสารสนเทศการพยาบาล จำนวน 1 รายการ
  1 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างทำความสะอาดและปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศภายในหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการ
  1 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างทำความสะอาดพรมและผ้าม่านภายในหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการ
  31 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ จำนวน ๑ รายการ
  31 ต.ค. 2560ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ รายการ
  31 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑ งาน
  30 ต.ค. 2560ประกาศราคางานจัดซื้อพรม พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ
  30 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการ
  30 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) จำนวน ๑ รายการ
  30 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 5 รายการ
  30 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งดอกไม้ประดับ บริเวณป้ายคณะ เกาะกลาง เส้นทางเสด็จ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ต.ค. 2560ราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 รายการ
  29 ต.ค. 2560ราคากลาง งานจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง จำนวน 1 รายการ หอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  27 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องประชุมและห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ต.ค. 2560ราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์มติชน จำนวน ๑ รายการ
  27 ต.ค. 2560ราคากลางงานเช่าแผงกั้นสำหรับห้องพักและและห้องทำงานใต้หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ รายการ
  27 ต.ค. 2560ราคากลางงานเช่าระบบกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
  27 ต.ค. 2560ราคากลางการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  25 ต.ค. 2560งานจ้างซ่อมแซมห้องประชุมและห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน
  25 ต.ค. 2560งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน
  25 ต.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นเด็กสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) พร้อมเครื่องจำลองการเต้นของหัวใจ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
  25 ต.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กทารกขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
  25 ต.ค. 2560ราคากลางเช่าจอ LED Full Color Display งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 จำนวน 1 งาน
  25 ต.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 44 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44   หน้าถัดไป>>