SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1700 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  31 มี.ค. 2560สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม2560
  31 มี.ค. 2560สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์2560
  31 มี.ค. 2560สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมกราคม2560
  31 มี.ค. 2560สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม2559
  31 มี.ค. 2560สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน2559
  31 มี.ค. 2560สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม2559
  30 มี.ค. 2560ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการบิน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  29 มี.ค. 2560ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  27 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ
  25 มี.ค. 2560ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมลิฟต์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 3 เครื่อง
  25 มี.ค. 2560ประกาศราคากลาง งานจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 รายการ
  10 มี.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อโต๊ะสนาม จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีตกลงราคา
  8 มี.ค. 2560สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ เลขที่ 7/2560
  7 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 1 รายการ
  6 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบสารสนเทศฯ
  6 มี.ค. 2560ประกาศราคากลางงานเช่ารถเพื่อศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙
  6 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
  2 มี.ค. 2560ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน จำนวน1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 มี.ค. 2560ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 1 รายการ
  2 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
  1 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๑ รายการ
  28 ก.พ. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจอร์
  28 ก.พ. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร EIS
  27 ก.พ. 2560ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ครัวร้อนครัวเย็น จำนวน 1 รายการ เลขที่ E2/2560
  16 ก.พ. 2560ขั้นตอนการรับเอกสารสอบราคา
  15 ก.พ. 2560ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E4/2560
  15 ก.พ. 2560ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E3/2560
  15 ก.พ. 2560ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ เลขที่ 6/2560
  15 ก.พ. 2560..
  15 ก.พ. 2560ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระบบ EIS จำนวน 6 รายการ เลขที่ 4/2560
กำลังแสดงหน้าที่ 21 จากทั้งหมด 57 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57   หน้าถัดไป>>