คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 5474 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  7 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  7 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กคั่นหนังสือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  7 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งประจำศูนย์อาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  7 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหารประจำหน่วยงานศูนย์อาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  7 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 350 มล.พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  7 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  3 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล จำนวน ๒๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน ๑๔๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเวทีห้องประชุมลีลาวดี และซ่อมแซมประตูห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นปูประเบื้องห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  3 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  3 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอุปกรณ์ถ่ายทอดด้วยระบบ 4G แบบไร้สาย ขนาดพกพา ชนิด SDI จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  3 พ.ค. 2562ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเลขที่ ๓/๒๕๖๒ฝ่ายพัสดุ
  3 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 400 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  2 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้งไวนิลแบบ x-stand สำหรับใช้ในงานกิจการนักศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  2 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  2 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือห้องสมุดค้นคว้าและสารสนเทศคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  2 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือห้องสมุดค้นคว้าและสารสนเทศคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  2 พ.ค. 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562ฝ่ายพัสดุ
  2 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  1 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรพลาสติกหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  1 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  1 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือสำหรับให้บริการในห้องสมุดพุทธทาสธรรมโฆษสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  1 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  1 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  1 พ.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์แผ่นพับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  1 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวเข้าปกหนังสือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  1 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  1 พ.ค. 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562ฝ่ายพัสดุ
  30 เม.ย. 2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครุภัณฑ์โรงเรือนเห็ดระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 30 จากทั้งหมด 183 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183   หน้าถัดไป>>