SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1300 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  24 มิ.ย. 2556ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องประกาศเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖
  24 มิ.ย. 2556ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องประกาศเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖
  21 มิ.ย. 2556ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9/2556
  20 มิ.ย. 2556ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20-24 มิ.ย.56
  14 มิ.ย. 2556ประกาศผลการประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E8/2556
  13 มิ.ย. 2556สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน ๑๑ หลัง
  10 มิ.ย. 2556เชิญชวนเสนองานออกแบบ เขียนแบบอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ หลัง
  8 มิ.ย. 2556ประกาศสอบราคาจ้างเหมาะติดตั้งฝาไม้ปิดด้านข้างและด้านบนของชั้นวางหนังสือ จำนวน ๗๙ ชุด เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖
  6 มิ.ย. 2556ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องประกาศเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด เลขที่ 30/2556
  5 มิ.ย. 2556ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดหุ่นยนต์เครื่องไหวคล้ายมนุษย์ Robo Builder รุ่นโครงโปร่งใส จำนวน ๕ ชุด เลขที่ 29/2556
  21 พ.ค. 2556ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง เลขที่ E9/2556
  20 พ.ค. 2556สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 28/2556
  20 พ.ค. 2556สอบราคาจ้างทำคู่มือนักศึกษา ประจำปี 2556 จำนวน 2700 เล่ม เลขที่ 27/2556
  16 พ.ค. 2556สอบราคาเช่าห้องสุขาสำเร็จรูป จำนวน 40 ห้องเป็นระยะเวลา 3 วัน เลขที่ 26/2556
  15 พ.ค. 2556ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15-20 พ.ค.2556)
  7 พ.ค. 2556สอบราคาจ้างจัดตกแต่งดอกไม้งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 เลขที่ 25/2556
  30 เม.ย. 2556สอบราคาเช่าจอ LEDCOLOR DISPLAY ประเภท Outdoor พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 24/2556
  30 เม.ย. 2556ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E8/2556
  30 เม.ย. 2556สอบราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบแสงสว่างเส้นทางเสด็จ จำนวนน 1 รายการ เลขที่ 23/2556
  29 เม.ย. 2556ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประสอบสอบราคางานจ้างขยายและปรับปรุงผิวจราจรถนนฝั่งอาคารวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ ๒๒/๒๕๕๖
  25 เม.ย. 2556ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E7/2556
  25 เม.ย. 2556ร่างขอบเขตของงาน TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25-30 เม.ย.2556)
  23 เม.ย. 2556ประกาศสอบราคาจ้างขยายและปรับปรุงผิวจราจรถนนฝั่งอาคารวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ ๒๒/๒๕๕๖
  23 เม.ย. 2556สอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำลานจอดรถ ด้านข้างหอประชุมวชิราลงกรณ์ จำนวน 1 รายการเลขที่ 21/2556
  23 เม.ย. 2556ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำลานจอดรถ ด้านข้างหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ ๒๑/๒๕๕๖
  22 เม.ย. 2556สอบราคาจ้างติดตั้งลวดตาข่ายเหล็ก พร้อมโครงคร่าวเหล็ก โรงจัดเก็บพัสดุ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ 20/2556
  22 เม.ย. 2556สอบราคาจ้างทำคู่มือบัณฑิต ประจำปี 2556 จำนวน 3,000 เล่ม เลขที่ 19/2556
  21 เม.ย. 2556ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปรับปรุงที่ผ่านการวิจารณ์ (22-25 เม.ย.2556)
  19 เม.ย. 2556สอบราคาจ้างเปลี่ยนพรมพื้นเวทีหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการ เลขที่ 18/2556
  10 เม.ย. 2556สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการ เลขที่ 17/2556
กำลังแสดงหน้าที่ 32 จากทั้งหมด 44 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44   หน้าถัดไป>>