แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1181 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  31 ก.ค. 2554สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาหลวงพ่อโสธร ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 42/2554
  28 ก.ค. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 41/2554
  25 ก.ค. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง เลฃที่ 40/2554
  25 ก.ค. 2554ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑๑๘ เครื่อง (25-28 ก.ค. 2554)
  22 ก.ค. 2554ผลการพิจารณาการเสนองาน ออกแบบ เขียนแบบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  22 ก.ค. 2554สอบราคาซื้อเก้าอี้นั่งฟังบรรยาย (Auditorium) พร้อมการติดตั้ง เลขที่ 39/2554
  22 ก.ค. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เลขที่ 38/2554
  12 ก.ค. 2554ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าและไหล่ทางบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3/2554
  11 ก.ค. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง
  11 ก.ค. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
  5 ก.ค. 2554สอบราคาซื้อประตูเลื่อนบานพับ แบบ Manual จำนวน 2 ชุด เลขที่ 35/2554
  4 ก.ค. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแสดงผลเบรลล์ดิสเพล จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2
  4 ก.ค. 2554ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแสดงผลเบรลล์ดิสเพล จำนวน 1 เครื่อง
  30 มิ.ย. 2554ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/2554
  29 มิ.ย. 2554ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสุนทรียศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2554
  27 มิ.ย. 2554ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 เครื่อง
  24 มิ.ย. 2554ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  21 มิ.ย. 2554ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างปรับปรุงอาคารสุนทรียศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  10 มิ.ย. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแสดงผลเบรลล์ดิสเพล จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 33/ 2554
  8 มิ.ย. 2554ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าและไหล่ทางบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3/2554
  8 มิ.ย. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เลขที่ 32/2554 เลขที่ 32/2554
  8 มิ.ย. 2554ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2554
  8 มิ.ย. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 29/2554
  8 มิ.ย. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 19 ชุด ครั้งที่ 2 เลขที่ 30/2554
  8 มิ.ย. 2554สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 34 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ครั้งที่ 2 เลขที่ 31/2554
  7 มิ.ย. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง เลขที่ 28/2554
  6 มิ.ย. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 27/2554
  3 มิ.ย. 2554ประกาศเชิญชวนเสนองานออกแบบ เขียนแบบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑ หลัง
  2 มิ.ย. 2554ร่างขอบเขตของงานTOR งานจ้างปรับปรุงทางเท้าและไหล่ทางบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย (2-6 มิ.ย. 2554)
  2 มิ.ย. 2554ร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด จำนวน ๗ รายการ ที่ผ่านการวิจารณ์แล้ว (๒-๖ มิ.ย. ๕๔)
กำลังแสดงหน้าที่ 38 จากทั้งหมด 40 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   หน้าถัดไป>>