SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1700 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  10 ก.ย. 2557สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสุนทรียศาสตร์ จำนวน 1 หลัง เลขที่ 55/2557
  8 ก.ย. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 เลขที่ 53/2557
  8 ก.ย. 2557สอบราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม พร้อมการติดตั้ง ณ โรงแรมมุกสมุยอินเตอร์เนชั่นแนลโฮสเทล วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 54/2557
  26 ส.ค. 2557ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ห้อง เลขที่ 51/2557
  20 ส.ค. 2557ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 49/2557
  13 ส.ค. 2557ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 หลัง เลขที่ E6/2557
  6 ส.ค. 2557เชิญชวนเสนองานออกแบบ เขียนแบบเรือนไทยสี่ภาค เลขที่ ๒/๒๕๕๗
  6 ส.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงแรมมุกสมุย เลขที่ 52/2557
  30 ก.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 51/2557
  30 ก.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 50/2557 เลขที่ 50/2557
  28 ก.ค. 2557ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/2557
  25 ก.ค. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 49/2557
  24 ก.ค. 2557สอบราคาเช่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ พร้อมติดตั้งและฝึกอบรม จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 48/2557
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์และทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาครู
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง ผลของฤดูกาลต่อคุณภาพทางเคมีในหอยนางรม (Crassostrea Belcheri) จากอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรคมือเท้าปาก
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 3G บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรใน จ.สุราษฎร์ธานี
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง แบบจำลองการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีด้วยสมการเชิงโครงสร้าง
  16 ก.ค. 2557ยกเลิกการสอบราคาจ้างขุดบ่อบาดาล เลขที่ 41/2557
  15 ก.ค. 2557สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 6,000 เล่ม
  10 ก.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารใหม่คณะครุศาสตร์ เลขที่ 46/2557
  9 ก.ค. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 45/2557
  8 ก.ค. 2557สอบราคาจ้างติดตั้งฝาไม้ปิดด้านข้างและด้านบนของชั้นวางหนังสือโลหะ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 44/2557
  8 ก.ค. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือโลหะ 2 ช่วงชั้น จำนวน 10 ชุด เลขที่ 43/2557
  6 ก.ค. 2557ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6/2557
  1 ก.ค. 2557สอบราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 503 ตัว เลขที่ 42/2557
  24 มิ.ย. 2557ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากร จำนวน 1 หลัง
  23 มิ.ย. 2557สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เลขที่ 41/2557
  20 มิ.ย. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารวชิราลงกรณ จำนวน ๑๐ เครื่อง เลขที่ 40/2557
กำลังแสดงหน้าที่ 40 จากทั้งหมด 57 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57   หน้าถัดไป>>