SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1682 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  17 พ.ย. 2555ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๖ เครื่อง เลขที่ ๗๐/๒๕๕๕
  17 พ.ย. 2555สอบราคาเช่าวงจรสื่อสารบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อัตราความเร็ว 50/10 Mbps จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน เลขที่ 69/2555
  16 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เลขที่ ๖๗/๒๕๕๕
  16 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มนูนโลโก้ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๖๖/๒๕๕๕
  16 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๖๘/๒๕๕๕
  7 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๖๕/๒๕๕๕
  5 พ.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๖๐/๒๕๕๕
  29 ต.ค. 2555เชิญชวนเสนองานออกแบบ เขียนแบบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง เลขที่ ๑/๒๕๕๕
  29 ต.ค. 2555สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส ชนิด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒๐ ชุด เลขที่ ๖๔/๒๕๕๕
  26 ต.ค. 2555ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอสมุดกลาง เลขที่ E๑๑/๒๕๕๕
  9 ต.ค. 2555สอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง LAB บัญชีและโลจิสติคส์ ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๖๓/๒๕๕๕
  9 ต.ค. 2555ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง LAB บัญชีและโลจิสติคส์ คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ ๕๙/๒๕๕๕
  4 ต.ค. 2555สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจัดเก็บวัสดุ เลขที่ ๖๒/๒๕๕๕
  3 ต.ค. 2555ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอสมุดกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑๑/๒๕๕๕
  27 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อกลองทิมปานี จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๖๑/๒๕๕๕
  27 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๖๐/๒๕๕๕
  27 ก.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เลขที่ ๕๗/๒๕๕๕
  25 ก.ย. 2555ผลการประกวดราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E10/2555
  22 ก.ย. 2555ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างปรับปรุงหอสมุดกลาง
  21 ก.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาซื้อกลองทิมปานี จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๕๖/๒๕๕๕
  20 ก.ย. 2555lสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง LAB บัญชีและโลจิสติคส์ เลขที่ ๕๙/๒๕๕๕
  19 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องประชุมผดุงชาติ จำนวน ๑ งานครั้งที่ ๓ เลขที่ ๕๘/๒๕๕๕
  19 ก.ย. 2555ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องประชุมผดุงชาติ จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๓
  19 ก.ย. 2555เปลี่ยนแปลงกำหนดการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ งานเด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ลขที่ E๑๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
  17 ก.ย. 2555ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 65 รายการ
  12 ก.ย. 2555สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เลขที่ ๕๗/๒๕๕๕
  8 ก.ย. 2555ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 470 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9/2555
  6 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อกลองทิมปานี จำนวน 1 ชุด เลขที่ 56/2555
  31 ส.ค. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม พร้อมการติดตั้ง ห้องประชุมผดุงชาติ จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๕๕/๒๕๕๕ณ
  31 ส.ค. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๔๐ เครื่อง เลขที่ ๕๔/๒๕๕๕
กำลังแสดงหน้าที่ 48 จากทั้งหมด 57 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57   หน้าถัดไป>>