คำค้น :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 2998 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  30 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 5 รายการ
  30 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งดอกไม้ประดับ บริเวณป้ายคณะ เกาะกลาง เส้นทางเสด็จ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ต.ค. 2560ราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 รายการ
  29 ต.ค. 2560ราคากลาง งานจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง จำนวน 1 รายการ หอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  27 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องประชุมและห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ต.ค. 2560ราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์มติชน จำนวน ๑ รายการ
  27 ต.ค. 2560ราคากลางงานเช่าแผงกั้นสำหรับห้องพักและและห้องทำงานใต้หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ รายการ
  27 ต.ค. 2560ราคากลางงานเช่าระบบกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
  27 ต.ค. 2560ราคากลางการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  25 ต.ค. 2560งานจ้างซ่อมแซมห้องประชุมและห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน
  25 ต.ค. 2560งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน
  25 ต.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นเด็กสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) พร้อมเครื่องจำลองการเต้นของหัวใจ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
  25 ต.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กทารกขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
  25 ต.ค. 2560ราคากลางเช่าจอ LED Full Color Display งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 จำนวน 1 งาน
  25 ต.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ รายการ
  24 ต.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อขวดพลาสติกผลิตน้ำดื่มงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้ จำนวน 1 รายการ
  24 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
  24 ต.ค. 2560ราคากลางงานจ้างปรับปรุงตกแต่งดอกไม้ประดับ บริเวณป้ายคณะ เกาะกลาง เส้นทางเสด็จ จำนวน 1 รายการ
  24 ต.ค. 2560ราคากลางงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการ
  24 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 จ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์โครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
  24 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีคัดเลือก
  20 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานซื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ
  20 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อพรม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ
  20 ต.ค. 2560รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  20 ต.ค. 2560ราคากลางงานจ้างตกแต่งดอกไม้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑ รายการ
  19 ต.ค. 2560ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  19 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัยฯ ฝั่งถนนซอย ๑ ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ
  18 ต.ค. 2560ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนก่รจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กำลังแสดงหน้าที่ 59 จากทั้งหมด 100 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100   หน้าถัดไป>>