สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
Tuesday, 05 May 2020 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ


ข่าวอื่นในหมวด สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมราวระเบียง ราวบันได และโครงเหล็กหลังคาทางขึ้น-ลง อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลภัยพิบัติและสถานีเตือนภัยพิบัติภาคสนาม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ปี 2563
   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563