แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
จ้างออกแบบอาคารแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด เลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
Friday, 08 July 2016 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ