แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างตัดเสื้อกีฬา จำนวน ๙๐๐ ตัว เลขที่ ๖๔/๒๕๕๔
Wednesday, 12 October 2011 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ