SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝาขวดพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Thursday, 11 January 2018 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศความจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สังกัดคณะครุศาสตร์
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สังกัดคณะครุศาสตร์
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 39 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สังกัดคณะครุศาสตร์
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบปลิวเรียนครู SRU จบแล้วบรรจุ จำนวน 1,600 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สังกัดคณะครุศาสตร์
   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา