แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
แก้ไขประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 90 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E11/2554
Tuesday, 06 March 2012 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ